JarosÂław ZieliĂąski

Facebook

pobierzDo pobrania najnowszy Kurier Poselski.

pobierzDo pobrania Kurier Poselski - nr 17.

pobierzDo pobrania Kurier Poselski - nr 16.

pobierzDo pobrania Kurier Poselski.

pobierzDo pobrania Kurier Poselski Jarosława Zielińskiego: luty 2010 - luty 2011.

pobierzDo pobrania Kurier Poselski 3/2010

Kurier poselski

Pobierz jubileuszowe wydanie Kuriera Poselskiego: 5 lat sprawowania mandatu Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Kurier poselski

Kurier Poselski 1/2008. Dla ludzi, kraju i regionu.

Biała Ksiega

Do pobrania "BIAŁA KSIEGA SMOLEŃSKIEJ TRAGEDII".


Jest błąd na stronie? Proszę powiadomić administratora.

775446

Aktualności

Aktualności

Odprawa służbowa w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim

20.01.2017

foto20 stycznia 2017 roku uczestniczyłem w odprawie służbowej funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, podczas której podsumowano wyniki pracy bielskiej Policji w minionym 2016 roku oraz określono priorytety działań policjantów na bieżący rok.

Wywiad do albumu "Policyjna Operacja Przymierze"

20.01.2017

Komenda Główna Policji wydała album pt. "Policyjna Operacja Przymierze", w którym zamieszczony został wywiad ze mną. Zapraszam do lektury.

Wystąpienie roczne do policjantów

18.01.2017

Zobacz treść wystąpienia.

Doroczna odprawa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

16.01.2017

foto16 stycznia 2017 roku wziąłem udział w dorocznej odprawie podsumowującej wyniki pracy podlaskiej Policji w 2016 roku. Przedstawiono także priorytety i zadania, jakie stoją przed formacją w 2017 roku. Z danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wynika, iż w minionym roku było o 1720 przestępstw mniej niż w 2015 roku. Wzrosła też ich wykrywalność.
Podczas odprawy podkreśliłem, że aż 95 % badanych czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, co w dużej mierze związane jest z trwającym procesem przywracania Policji społeczeństwu. Chodzi o to, by...

Dobroczynny Koncert Kolęd "Dzieci - Dzieciom" w Suwałkach

15.01.2017

foto15 stycznia 2017 roku w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach odbył się po raz dziewiętnasty Dobroczynny Koncert Kolęd Dzieci – Dzieciom na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Suwałkach. Podobnie, jak w latach ubiegłych inicjatorem koncertu była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. Emila Młynarskiego w Suwałkach, Parafia Konkatedralna pw. św. Aleksandra w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury.

Służba patrolowa podlaskich policjantów na zorganizowanych terenach narciarskich

14.01.2017

foto14 stycznia 2017 roku zainaugurowaliśmy w Szelmencie (powiat suwalski) obecność policjantów na zorganizowanych terenach narciarskich. Będą oni czuwać nad bezpieczeństwem użytkowników stoków, co ma znaczenie szczególnie w kontekście zbliżających się ferii zimowych w województwie podlaskim. Tego dnia w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Szelment funkcjonariusze udostępniali uczestnikom spotkania materiały profilaktyczne, rozdawali elementy odblaskowe, jak również ...

Podziękowanie za wkład w "Zbiórkę Bożonarodzeniową 2016"

10.01.2017

12 grudnia 2016 roku w Sejnach przekazałem przygotowane przeze mnie i moją Żonę dwie paczki bożonarodzeniowe, które trafiły do Polaków na Białorusi. Za ten osobisty wkład w akcję otrzymałem z rąk Pani Major Weroniki Sebastianowicz - Prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi oraz Pani Barbary Kuklewicz - Prezesa Koła Przyjaciół Sybiraków w Sejnach podziękowanie (zob. treść podziękowania).

Ślubowanie funkcjonariuszy podlaskiego garnizonu Policji

09.01.2017

foto9 stycznia 2017 roku uczestniczyłem w uroczystym ślubowaniu funkcjonariuszy przyjętych pod koniec ubiegłego roku do służby w podlaskim garnizonie Policji. 36 policjantów (31 mężczyzn i 5 kobiet) po odbyciu kilkumiesięcznego szkolenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zostanie skierowanych do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz do poszczególnych komend miejskich i powiatowych na terenie województwa podlaskiego, gdzie będą oni strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia – do tego młodzi funkcjonariusze zobowiązali się wypowiadając słowa roty ślubowania.

Nowe radiowozy dla sokólskiej Policji

09.01.2017

foto9 stycznia 2017 roku flota Komendy Powiatowej Policji w Sokółce została wzmocniona dwoma nowymi radiowozami. Podczas uroczystości przekazałem funkcjonariuszom sokólskiej jednostki kluczyki do samochodów, z których korzystać będą Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego. Auta zakupiono ze środków centralnych.

Przekazanie pojazdów służbowych Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach oraz Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach

09.01.2017

foto9 stycznia 2017 roku wziąłem udział w uroczystości przekazania nowych radiowozów Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach oraz Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach. Flotę suwalskiej jednostki zasiliły cztery samochody, które wzmocnią Wydział Patrolowo-Interwencyjny, Wydział Ruchu Drogowego, jak również pion kryminalny Komendy. Tabor Komendy Powiatowej Policji w Sejnach został zasilony jednym radiowozem. Auta zostały zakupione ze środków budżetowych Policji.

linia

Biura poselskie:
Suwałki, ul. Kościuszki 32, tel./fax. (87) 566 55 48 | 15-703 Białystok, Warszawska 13, lok. 5, tel. (85) 653 77 69,
Augustów, ul. Młyńska 20 lok. 6, tel./fax. (87) 644 57 73 | Sejny 16-500, ul. J. Piłsudskiego 28, tel. (87) 565 66 04

przygotowane przez www.augustyn